Bølger på strand

Er du en god katastrofetenker?

Det finnes nyttige og unyttige katastrofetanker. Når tenkningen er hensiktsmessig så kan den til dels være livreddende. Er den uhensiktsmessig så blir den bare en ødeleggende bekymring.

Å ha evnen til å se hva som kan gå galt, gjør at en kan ta fornuftige forhåndsregler og forberede seg på en god måte. Katastrofetenkning blir forøvrig problematisk når tankene om potensielle katastrofer langt overgår sannsynligheten for reelle katastrofer, eller når det er lite en kan gjøre på forhånd for å forhindre at de oppstår.

Gode katastrofetenkere har trent opp evnen til å vurdere sine tanker, og tillegge de stor eller liten troverdighet. Du kan ikke hindre at tanken dukker opp i sinnet, men du kan vurdere den og ta stilling til den. Den følelsesmessige reaksjonen er nøye forbundet med i hvor stor grad du tror på tankene dine. Erfaring tilsier at det er mye lettere å vurdere tanker enn å fjerne de. Det handler ofte om tanker en har øvd seg på lenge og på en måte blitt ”spesialist” på, altså noe en er god til.

Tenker en mye på sykdom, flyulykker, utroskap, naturkatastrofer eller andre temaer, må man tåle det! Øver du opp evnen din til å vurdere tanker, vil også frekvensen av ulike tanker bli påvirket.

Å realitetsteste om en tanke er en sannhet eller bare er en tanke, er egentlig ganske enkelt. En ekte ulykke har du fått bekreftet, mens en tenkt ulykke foreløpig bare er en mulighet.

Så når du i sommer ligger på stranden og tanken på tsunamien dukker opp, kommer det altså an på hvordan du håndterer tanken og hva du eventuelt gjør. Skal du begynne å beregne hvor langt fra vannkanten du bør ligge, og vurdere ulike fluktruter i tilfelle tsunamien kommer? Eller skal du bare erkjenne at det kun er en tanke, og at den ikke er en sannhet?  Hvis du bestemmer deg for det siste så kan du akseptere tanken, og gi slipp på den for så å la den passere, slik skyer passerer på himmelen. Og om litt når skyen er passert, er himmelen igjen blå og solen skinner på deg.

God sommer!

Kilder:

Wilhelmsen, Ingvard. Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi. 2007. Hertervik Forlag

Harris, Russ. Lykkefellen – skap det livet du vil leve med ACT, mindfulness og engasjement. 2012. Arneberg