Lær mer om vår misjon for utvikling

Oppdraget

Vår misjon – veien mot utvikling

Neosenso har som mål å bidra til vekst og utvikling for enkeltpersoner, samt ledere og medarbeidere i organisasjoner, både på det personlige plan og i arbeidslivet.

I perioder vil økt innsikt og kunnskap være nødvendig og fruktbart. I slike faser kan Neosenso ha en nøkkelrolle som profesjonell samtalepartner og støttespiller.

Neosenso ble startet av Inger Marie Moen Reiten i januar 2010. Du kan lese mer om Neosenso og Inger Marie her.

Neosenso sin visjon

«Ekte og genuine mennesker»

Det sies at vi fødes som originaler og dør som dårlige kopier. Vi anbefaler å gå for den ekte versjonen. Når vi har funnet tilbake til, eller har mot til å være oss selv, får vi en bedre flyt og opplever mer tillit og glede, både i oss selv og i relasjonene med andre.

Om navnet Neosenso

På italiensk betyr «neo» ny, og «senso» retning.

I vår moderne verden kan vi si at det eneste helt sikre er endring. Det er derfor naturlig at vi som individer tilegner oss ny kunnskap, får nye innsikter og utvikler oss gjennom hele livet. Nye valg, utfordringer og muligheter blir det daglige og det vanlige. Det handler ikke lenger om å unngå å falle, men hvordan og hvor raskt vi kommer oss på beina igjen.

Tar vi oss tid til å stoppe opp slik at vi får med oss det vi skal lære, vil vi oppleve mestring, og bli mer autentiske og tilfredse. Slik kan enhver hendelse, «feil» eller uhell bli en spennende mulighet og en ny vei videre.

Neosenso sine verdier

 Ekte

Glede

Mot

Tillit