Vær til stede med mindfulness

Mindfulness

Hva er mindfulness?

Å benytte seg av mindfulness handler om å være oppmerksomt til stede i øyeblikket, her og nå. I vår tid har vi mange muligheter og derfor utallige valg. Hvis vi ikke er oppmerksomme på at vi har disse valgene, kan vi miste kontakten med oss selv, føle oss stresset og oppleve tilværelsen som lite meningsfylt og tilfredsstillende.

Les mer om våre mindfulness-kurs
Ikon - Hode formet som pusslespill

Løsninger for din unike livssituasjon

En skreddersydd én-til-én-coaching vil gi deg rom for refleksjon og personlig utvikling hvor du kan finne løsninger på ulike utfordringer, som for eksempel:

Prestasjons- og ytelseskrav

Relasjoner

Karrierevalg

Legge ting bak deg

Å finne ut hva du egentlig vil

Ikon - Hjerte formet som pusslespill

Du kan også få hjelp med:

 Fobier

 Stress

 Søvnvansker

 Utbrenthet

 Spise- og vektproblemer

 Avhengighet

 Lav selvtillit eller lav selvfølelse

 Prestasjonsangst

Trening av bevisstheten

Det er relativt enkelt å trene bevisstheten, men det krever innsats over tid for å få en varig positiv endring. Når vi trener mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, gjør vi det på to måter. Den ene er en strukturert eller formelbasert trening, til fast avsatt tid. Den andre måten er at vi øver oss på oppmerksomt nærvær når vi gjør det vi skal gjøre i løpet av dagen. Eksempelvis at vi virkelig er til stede når vi spiser, slik at vi opplever smakene og opplevelsen av maten, i stedet for bare å sluke den i full fart.

Vi lever i dag mer grenseløst på mange plan i livet enn vi gjorde kun få år tilbake. Det skaper mange nye praktiske muligheter og en annen dynamikk oss mennesker imellom.

Mentalt og praktisk sett kan vi derfor være både her og der mye raskere. Fysisk sett kan vi allikevel ikke være på mer enn ett sted av gangen, og mentalt sett klarer vi heller ikke å gjøre noe særlig mer enn én ting av gangen på en god måte.

Få kontroll på det evige jaget med mindfulness

Effektivitet og mangel på grenser jager lett opp tempoet både på det konkrete og det mentale planet. Foregår dette over tid, kan det bli en «karusell» det er vanskelig å komme av. I farten er det også lett å overse det vi allerede har å være takknemlig for i livet. Vi tar det som en selvfølge og for gitt.

Hvordan du lever livet ditt liv og hvordan du håndterer det som skjer med deg, er det du selv som kan påvirke og ha et valg på. Kanskje det også vil gjøre den store forskjellen, bare du tar deg tid til det.

Høres dette interessant ut, kan du lese mer om mindfulness-kurs her.

hCaptcha