Kvinne sitter i sengen og strekker ut armene

Hva er din visjon?

Hva får deg opp, og ut av sengen om morgenen?

Min visjon er å gjøre en forskjell. På jobben ønsker jeg å gjøre en forskjell for å bidra til ”ekte og genuine mennesker”. Jeg er da på jakt etter det ekte og genuine i mennesket, for å forsterke det.

Dersom jeg har gjort en forskjell, så kan jeg være fornøyd med bidraget for dagen. Det vil si at uten det ville det kanskje ikke blitt noen forskjell. Visjonen kan jeg anvende både på jobben og i privatlivet.

I visjonen, å gjøre en forskjell, ligger det at jeg også ønsker å bidra til andre enn meg selv, og da kanskje til noe som er mer enn seg selv. Uten andre, hvem er vi egentlig da? Jeg mener selvfølgelig at vi har en verdi i oss selv, som den vi er født som. Vi har ikke bare verdi utifra det vi gjør og bidrar med. I vårt effektivitetssamfunn trenger vi nok oftere heller enn å gjøre, å øve på å være.

Når vi gjør det vi gjør, så skal vi gjøre det med selvrespekt og egen integritet i behold. Vi er altså ikke slaver som må gjøre og bevise oss for å få en verdi. Det kan bli en formålsløs jakt etter vår egen hale. Kanskje morsomt en stund, men slitsomt og helt meningsløst i lengden.

Hvorfor er det da så viktig å gjøre en forskjell? Jo, enkelt og greit så handler det om å få brukt seg selv og evnene sine. Det handler også om å oppleve mestring. Isolert sett kan det jo være noe egoistisk i det, men så lenge det du gjør har en god hensikt og utgjør en positiv forskjell for andre, så blir det en win-win for flere parter.

Den største gleden er å gi, sies det. Hva er så bra med det da? Det er å gjøre et annet menneske glad, og få lov til å oppleve andres glede. Det smitter også. Du kjenner det i hjertet, og du kjenner det i hele deg.

Hva er det så du sier til deg selv, som motiverer og driver deg videre? Noen har en læresetning de lever etter, som er støtten i alt de gjør. Det kan være det som gir de retning, og holder de på sporet av deres lykke i livet.

Har du en visjon, en smart leveregel eller ”læresetning” som hjelper deg i hverdagen, da er du godt i gang.