Utvikle din evne til selvregulering og positiv forandring

Lightning Process

En unik tilnærming for positiv forandring

Lightning Process (LP) er et treningsprogram med individuell oppfølging. LP er undervisning i tanker, følelser og atferd og med et sterkt fokus på hvordan kropp og sinn gjensidig påvirker hverandre. På tredagerskurset lærer du hvordan du kan påvirke deg selv, såkalt emosjonsregulering.

Lightning Process-kurset er ikke laget for ett spesielt problem eller utfordring, men ble utviklet for mennesker som befinner seg i en fastlåst situasjon. Lightning Process er et treningsprogram for deg som vet hvilke endringer du vil ha, og som er klar for å gjøre det som skal til.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt, eller du kan benytte deg av vårt søknadsskjema

Gå til søknadsskjema

Dag 1 i kurset om Lightning Process

Den første dagen undervises det i:

Tankemønstre

Virkelighetsoppfatning

Stressfysiologi

 

Dag 2 og 3 i kurset om Lightning Process

De to neste dagene undervises det i:

 Nevroplastisitet

Triggere

Overbevisninger

Forventninger

Hva består Lightning Process-kurset av?

Treningsprogrammet er utviklet av engelskmannen Phil Parker, med PhD i helsepsykologi. Undervisningen fokuserer på tanker, følelser og stressfysiologi og deltakerne får opplæring i en metode for å regulere dette.

På kurset gis det grundig forklaringer på hvordan kropp og sinn fungerer sammen. Vi underviser i enkel stressfysiologi, og konsekvensene av vedvarende stressaktivering. Vi underviser også i positiv psykologi og hjernens nevroplastisitet, som betyr at hjernens nervebaner er fleksible og kan endres.

Kort om treningsprogrammet

LP-kurset er gruppebasert, vanligvis 4-6 deltagere. Ved behov kan det også undervises individuelt.

Kurset går over tre påfølgende dager, i cirka fire timer per dag.

Personlig oppfølgingssamtaler etter kurset ved 1., 3., 6. og 12. måned, eller etter tilpasset plan.

Logo Phil Parker Lightning Proscess
hCaptcha