Ditt første steg mot en bedre fremtid

Søknadsskjema

Send oss din søknad

Takk for at du velger å søke om å bli med på kurs i Lightning Process. Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte meg på 913 78 440.

Før du bli tatt opp som deltaker på kurset, vil jeg kontakte deg via telefon for å stille deg noen spørsmål. Du vil også få veiledning i forhold til hvordan du best kan forberede deg til kurset. I løpet av denne samtalen vil vi finne ut om treningsprogrammet er riktig for deg på dette tidspunktet. Hensikten er å sikre deg best mulig utbytte av kurset.

Søknaden fylles inn elektronisk og går automatisk til min e-post ingermarie@neosenso.no. Når søknaden er innsendt vil du få en automatisk bekreftelse.

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning ProcessTM-trening med Inger Marie Moen Reiten, Neosenso AS

Husk og lese vilkår og betingelse før du sender inn skjema

Ja
Nei
Kanskje
Ja
Nei
Kanskje
Ja
Nei
Kanskje
Ja
Nei
Ja
Nei
Kanskje
Ja
Nei
Godtatt
Godtatt
Ja
Ja
Ja, jeg ønsker at mitt deltakerbevis registreres
Ja, jeg ønsker relevante meldinger
Ja, jeg samtykker at dere kan kontakte meg
hCaptcha

Vilkår og betingelser

Betalingsvilkår

Når du har betalt kursavgiften, kan den ikke refunderes dersom du bestemmer deg for å avbestille, eller ikke fullføre treningen. Vi driver små treningsgrupper med begrensede plasser. Hvis du tas opp til kurset, for så å avbestille, vil ingen andre kunne fylle den plassen når kurset starter. Hvis du avbestiller på kort varsel og vi likevel kan gi plassen din til noen andre, vil kursavgiften din tilbakebetales. Vi forbeholder oss retten til å avbryte treningen din dersom vi føler at din videre deltakelse vil være uheldig enten for deg eller andre deltakere på kurset. Kursavgiften vil ikke bli tilbakebetalt under slike forhold.

Avlysning av kurs

Av og til vil uforutsette forhold gjøre det nødvendig å avlyse et kurs, og dermed forbeholder vi oss retten til å avlyse et kurs der det er hensiktsmessig. Under slike forhold vil du få varsel så lang tid i forveien som mulig, og du vil enten få tilbakebetalt hele kursavgiften, eller hvis du ber om det, kan treningen bli flyttet til en alternativ dato.

Verken instruktøren eller the Phil Parker Group kan holdes ansvarlig for noe tap utover refusjon av kursavgiften ved avlysning av kurs som beskrevet i avsnittet foran.

Merknad om opphavsrett

Formålet med Lightning Process er å bruke den til å løse ditt/dine personlige problem(er). Deltakelse på dette kurset gir deg ikke på noen måte rett til å reprodusere eller trene andre i disse teknikkene eller materialet (inkludert grafiske bilder, tekst, lyd eller visuell presentasjon) som blir demonstrert eller gitt.

Eiendomsrettigheter

Alle dokumenter som du mottar som en del av treningen, er Phil Parkers åndsverk og kan ikke reproduseres, selges eller distribueres på noen måte.

Datavernpolicy

Lightning Process instruktører er registrert i Information Commissioners Office (ICO) og all informasjon er i henhold til GDPR (The General Data Protection Regulations 2016/679). Du kan bestemme at ditt deltakerbevis registreres sammen med navnet ditt, bevisnummer og e-postadresse.

Dette vil:

  • Sikre at det kan erstattes ved tap.
  • Hjelpe oss med vår forskning og statistikk.
  • Hjelpe oss med å kontrollere at du har blitt tatt hånd om i henhold til de høye kravene det er til å være instruktør i Lightning Process.