Viktig informasjon om kursopplevelsen din

Praktiske detaljer

Kursinnhold og sted

Neosenso setter opp og holder Lightning Process-kurs jevnlig i Oslo. Se datoer i Kurskalender på forsiden. Er det behov for å gjennomføre kurset et annet sted, så er du velkommen til å ta kontakt.

Lightning Process (LP) er et treningsprogram som undervises over tre påløpende dager i små grupper. Noen velger å lære LP i en én-til-én prosess. Har du spørsmål om dette, er du velkommen til å ta kontakt. På kurset får du en kursmappe samt tilgang til en støtte/oppfølgings-lydfil med de viktigste poengene fra kurset. Fastsatt oppfølging avtales etter kurset.

Kurssted:

Kursene holdes hos Neosenso i Kruses gate 11 i Oslo. Jeg holder også online kurs. Kontakt meg gjerne for mer informasjon.

Se datoer for kurs her
Ikon - Bok

Kursavgift

Lightning Process-kurs med meg koster 18 000,-. Du kan da ha med en ledsager gratis, du får kursmateriell og oppfølging individuelt og i gruppe etter kurset. Flere detaljer rundt kurset, innbetaling med mer er beskrevet i søknadsskjemaet.

Ikon - PC

Søknad om deltakelse

Du finner skjema for nedlastning under søknadsskjema. Det er viktig at du tar deg god tid til å gjennomgå skjemaet og fyller det ut på en ærlig måte. Dette er en god forberedelse og vil hjelpe deg til å få best mulig utbytte av kurset.

Gå til søknadskjema